• Môžeme do prezentácie vkladať mediálne súbory?
  • Cez ktoré záložky sa dostaneme ku možnosti vložiť médiá?
  • Aké druhy multimediálnych súborov môžeme vkladať do prezentácie?
  • Rozvinie sa nám roleta po kliknutí na ikonu Video?
  • Koľko ponúk dostaneme po rozkliknutí Videa?
  • Môžeme v MS PPT 2007 prehrávať video klipy?
  • Je veľký rozdiel v zadávaní súboru na prehrávanie vo verziách programu MS PPT?
  • Je možné prehrávať multimediálne súbory priamo z webu?
  • Je v pomocníkovi MS PPT 2010 návod na nastavenie parametrov?
  • Prečo sú problémy s prehrávaním súborov priamo z webu?