• Kde môžeme v MS PPT 2007 nájsť rovnice?
  • Kde môžeme v MS PPT 2010 nájsť rovnice?
  • Môžeme pomocou funkcie Rovnice vkladať matematické vzorce?
  • Môžeme pomocou funkcie Rovnice vkladať fyzikálne vzorce?
  • Možeeme pomocou funkcie Rovnice vkladať Ekonomické vzorce?
  • Môžeme v preddefinovaných vzorcoch robiť úpravy?
  • Môžeme do jednej prezentácie vložiť viacero vzorcov?
  • Možeme do jednej prezentácie vložiť napríklad matematický a fyzikálny vzorec?
  • Môžeme do prezentácie vložiť viacero slajdov so vzorcami?
  • Vzorce vložené do prezentácie ajpočítajú?