• Ako sa inakšie nazýva potrat?
  • Čo v preklade znamená grécke slovo thanatos?
  • Do ktorého týždňa veku plodu je možné vykonať potrat?
  • V ktorej krajine je povolené vykonať eutanáziu?
  • Ako preložíme grécke slovo Eu?
  • Aký je preklad latinského slova abortus?
  • Kto odmieta vykonávanie potratov?
  • V ktorej krajine nie je dovolené vykovať potrat?
  • Ako inakšie nazývame eutanáziu?
  • Koľko ľudí prišlo o život pri výbuchu atómovej bomby v Hirošime?