• Montesquieu sa narodil v
  • Ktorej vede okrem filozofie sa Montesquieu ešte venoval?
  • Voltaire povedal: \"Základným zákonom prírody je.....\"
  • Na koľko častí by sa podľa Montesquieua mala rozdeľovať štátna moc?
  • Ktoré dielo napísal Voltaire?
  • Najlepšou formou vlády je podľa Montesquieua
  • Voltaire tvrdí, že armáda ........
  • Ktoré dielo napísal Montesquieu?
  • Podľa Montesquieua sa panovník a vládca
  • Najlepšou formou vlády je podľa Voltaira