• V rámci literatúry rozlišujeme:
  • Medzi znaky lyriky nepatrí:
  • Medzi znaky lyriky nepatrí:
  • Medzi žánre lyriky nepatrí:
  • Medzi žánre lyriky nepatrí:
  • Modlitba je:
  • Modlitba je najmä príhovorom k:
  • Súčasťou modlitby nie je:
  • Najznámejšia kresťanská modlitba sa volá:
  • Básnickú skladbu Modlitbičky napísal: