• Do akého slovesného spôsobu patrí slovesný čas IMPERFETTO?
  • Ktorý z nasledujúcich slovesných spôsobov patrí do skupiny \"URČITÉ SPÔSOBY\"?
  • Ktorý z nasledujúcich slovesných spôsobov patrí do skupiny \"NEURČITÉ SPÔSOBY\"?
  • Ktorý z nasledujúcich slovesných spôsobov nepatrí do skupiny \"URČITÉ SPÔSOBY\"?
  • Ktorý z nasledujúcich slovesných spôsobov nepatrí do skupiny \"NEURČITÉ SPÔSOBY\"?
  • V akom slovesnom čase je nasledujúca fráza? \"Ero andato a scuola.\"
  • V akom slovesnom čase je nasledujúca fráza? \"Ho dormito bene stanotte.\"
  • V akom slovesnom čase je nasledujúca fráza? \"Feci la colazione.\"
  • V akom slovesnom čase je nasledujúca fráza? \"Faccio la spesa.\"
  • V akom slovesnom čase je nasledujúca fráza? \"Fui stato a Roma.\"