• Ako sa po nemecky povie \"rôzny\"?
  • Čo znamená \"sich richten nach ....\"?
  • Ako sa po nemecky povedie \"slávny\"?
  • Čo znamená \"bunt\"?
  • Čo v slovenčine znamená nemecké slovo \"ungewöhnt\"?
  • Ako sa v nemčine povie \"rozšíriť?
  • Čo znamená \"zufrieden sein\"?
  • Ako sa povie po nemecky \"podobný\"?
  • Ako do slovenčiny preložím slovo \"die Gelegenheit\"?
  • Ako preložíme \"obliecť sa\"?