• Ktoré z nasledujúcich slovies je modálne sloveso?
  • Ktoré z nasledujúcich slovies je modálne sloveso?
  • Pre ktoré z nasledujúcich slovies sa niekde uvádza, že patrí medzi modálne slovesá a niekde, že medzi ne nepatrí?
  • Ktoré modálne sloveso musíme použiť ak chceme vyjadriť POTREBU?
  • Prelož správne nasledujúcu vetu: Oni nemôžu ísť s nami.
  • Prelož správne nasledujúcu vetu: Zajtra musím ísť do práce.
  • Prelož správne nasledujúcu vetu: Ona chce ísť na diskotéku.
  • Prelož správne nasledujúcu vetu: Vieme rozprávať po čínsky.
  • Prelož správne nasledujúcu vetu: Chcem jahodovú zmrzlinu.
  • Ktoré z modálnych slovies môžeme použiť aj samostatne, teda bez významového slovesa?