• Milo Urban tvoril predovšetkým v období:
  • Medzi diela Mila Urbana nepatrí dielo:
  • Medzi diela Mila Urbana patrí dielo:
  • Predlohou k opere E. Suchoňa Krútňava sa stalo dielo M. Urbana pod názvom:
  • Dielo Živý bič je zo žánrového hľadiska:
  • Dej diela Živý bič sa odohráva v období:
  • Dej diela Živý bič sa odohráva v obci:
  • Unanimistický román znamená:
  • Román Živý bič má:
  • Prvým dôkazom tragickosti vojny sa pre dedinčanov stal: