• Najdôležitejší pojem v psychológií je pojem
  • Extrospekcia je
  • Výskumná metóda \"pozorovania\" sa realizuje
  • Skratka EEG zanmená
  • Najviac spochybňovanou metódou je v psychológií
  • Introspekcia je
  • Ako nazývame test, ktorý je založený na reakcií jedinca na isté čierne škvrny rôznych tvarov na bielom papieri?
  • Ako sa nazýva metóda, ktorá skúma vzťahy vrámci istej skupiny?
  • Ako inakšie sa nazýva zisťovacia metóda.
  • Pri rozhovore je nevyhnutné