• Proces odbúravania látok nazývame
  • Proces syntézy látok nazývame
  • Uveďte chemickú značku dusíka
  • Uveďte spravńe tvrdenie: Vyrovnaná dusíková bilancia =
  • Uveďte spravńe tvrdenie: Pozitívna dusíková bilancia =
  • Uveďte spravńe tvrdenie: Negatívna dusíková bilancia =
  • Uveďte chemický vzorec amoniaku
  • Základnou stavebnou zložkou bielkovín sú
  • Ornitínový cyklus nazývame aj
  • porduktom ornitínového cyklu je