• Záhrada má dĺžku 46 m a šírku 15 m, brána je široká 3 m. Koľko m pletiva potrebujeme na jej oplotenie?
  • V obývačke je koberec v tvare štvorca. N jeho olemovanie sa spotrebuje 24 m ozdobnej lemovky. Koľko m lemovky je potrebných na olemovanie 1 strany koberca?
  • Pozemok má tvar obdlžníka a rozmery 32 m x 15 m. Aký dlhý je plot okolo pozemku?
  • Záhrada má rozmery 9 m x 13 m. Aký dlhý je plot okolo nej?
  • Na ohradenie štvorcového ihriska škola kúpila 110 m plotu. Ostalo 2 m plotu. Aká dlhá je jedna strana ihriska?
  • Chlapci trénujú na ihrisku, ktoré je dlhé 80 m a široké 45 m. Koľko metrov prebehli chlapci, keď ihrisko obehli dvakrát?
  • Trojuholníková záhrada má obvod 117 m. Oplotené sú dve strany s dĺžkou 49 m a 75 m. Koľko metrov plotu treba ešte urobiť?
  • Vypočítaj dĺžku strany štvorca, ktorého obvod je 32,8 cm.
  • Vypočítaj obvod rovnostranného trojuholníka, ktorého strana meria 4,7 cm
  • Vypočítaj obvod obdlžníka, ktorého strany merajú 6,3 cm a 2,6 cm