• Podľa čoho sa nerozhodujeme pri výbere vhodného dĺžkového meradla?
  • Ako budete postupovať keď požadovaná presnosť merania presahuje možnosti nášho meradla?
  • Prečo nie je vhodné použiť meradlo s milimetrovým delením na odmernie hrúbky drôty s približnou hrúbkou 1 mm?
  • Ako vypočítame relatívnu chybu merania?
  • Akou metódou určíme priemernú hrúbku drôtu?
  • Aká je relatívna chyba odmerania hrúbky drôtu 1 mm posuvným meradlom s desatinovým noniom?
  • Aké dĺžkove meradlo použijeme, ak chceme merať šírku skrutky s približnou hodnotou 0,5 cm s presnosťou 0,01 mm?
  • Aké dĺžkové meradlo použijete, ak chcete zmerať dĺžku skrutky s približnou hodnotou 5 cm s presnosťou na 0,05 mm?
  • Ktoré meradlo sa používa na meranie šírky otvorov a hĺbky dutín?
  • Ktoré meradlo sa nedá použiť na zmeranie hrúbky listu papiera v knihe?