• Ako sa po nemecky povie \"kresťanstvo\"?
  • Čo znamená \"sich vorstellen\"?
  • Ako sa po nemecky povie \"ťažkosti\"?
  • Čo znamená \"die Mitternacht\"?
  • Čo v slovenčine znamená nemecké slovo \"gründlich\"?
  • Ako sa v nemčine povie \"klobúk\"?
  • Ako sa v nemčine povie \"papuče\"?
  • Ako sa povie po nemecky \"písmo\"?
  • Ako do slovenčiny preložím \"endlich\"
  • Ako sa v nemčine povie \"divadelné predstavenie\"