• Čo nepatrí medzi zložky Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca?
  • Čo nepatrí medzi princípy Medzinárodného hnutia ČK a ČP?
  • Kedy vznikol Medzinárodný výbor pre pomoc raneným?
  • Koľko Nobelových cien za mier získal Medzinárodný výbor Červeného kríža?
  • Ktorý deň v roku je Dňom Červeného kríža?
  • Kto nepatril medzi zakladateľov Medzinárodného výboru pre pomoc raneným?
  • Aké je motto Medzinárodného hnutia ČK a ČP?
  • Kde má hlavné sídlo Medzinárodné hnutie ČK a ČP?
  • Kto bol prvým predsedom Československého Červeného kríža?
  • V ktorom roku vznikol Československý Červený kríž?