• V ktorom roku vypukla Krymská vojna
  • Ktorý cár zrušil v Rusku nevoľníctvo
  • V ktorom roku vypuklo protiruské povstanie v Poľsku
  • Čím zrušil František Jozef I. v r. 1851 ústavu
  • Čo nemali Predlitavsko a Zalitavsko spoločné po roku 1867
  • Rakúsko stratilo Lombardiu v prospech
  • Vo Francúzsku bol od r. 1852 cisárom
  • Kto vyhral v bitke pri Hradci Králové
  • V ktorom roku vznikla Parížska komúna
  • Ako sa volalo hnutie za osamostatnenie Írska