• Pod pojmom pľúcna ventilácia rozumieme
  • Pod pojmom tkanivové dýchanie rozumieme
  • Procesy tkanivového dýchania a výmenu plynov medzi krvou a tkanivami spoločne označujeme ako
  • Vydychovaný vzduch obsahuje približne
  • Objem vzduchu, ktorý po hlbšom nádychu usilovne vydýchneme, voláme
  • Boyllov Mariottov zákon, ktorý platí i pre zmenu objemu tlaku v pľúcach, môžeme vyjadriť:
  • Množstvo vzduchu, ktoré behom jedného dychu vstúpi a vystúpi voláme
  • Pri výdychu
  • Priestor, v ktorom ostane časť vdýchnutého vzduchu (ktorá sa nedostane do pľúc), voláme
  • V klude sa priemerne nadýchneme