• Matej Hrebenda-Hačavský sa narodil v obci:
  • Matej Hrebenda-Hačavský sa narodil v:
  • Matej Hrebenda-Hačavský trpel:
  • Matej Hrebenda-Hačavský písal:
  • Matej Hrebenda-Hačavský dožil svoj život v obci:
  • Medzi diela M. Hrebendu-Hačavského nepatrí dielo:
  • Diela a životopis M. Hrebendu-Hačavského sú uložené v:
  • Matej Hrebenda-Hačavský sa počas svojho života nemohol stretnúť s:
  • Matej Hrebenda-Hačavský nebol známy ako:
  • Matej Hrebenda-Hačavský počas života pracoval ako: