• Komuniké je
  • Znaky tlače
  • Medzi printové médiá patrí
  • Prvé vysielanie rozhlasu v Československu sa uskutočnilo v roku
  • Remitenda je
  • Kamelot znamená
  • Skype patrí medzi nástroje
  • Opakujúci sa typ programu so spoločnými črtami
  • Podľa periodicity rozoznávame šírenie tlače
  • Vynálezca kníhtlače bol