• V ktorom roku sa narodil M. Heidegger?
  • Čo pôvodne študoval Heidegger vo Freiburgu?
  • Ktorý filozof bol Heideggerov učiteľ?
  • Vo svojej filozofii sa Heidegger venuje
  • Ktorý jazyk je podľa Heideggera najvhodnejší pre filozofiu?
  • Podľa Heideggera je človek
  • Poznanie je podľa Heideggera
  • Najvýznamnejšie dielo Heideggera je
  • Neautentické bytie prirovnáva Heidegger k
  • Heidegger umrel v roku