• Mao mal prezývku
  • Maoizmus je
  • 1. októbra 1949 bola vyhlásená
  • Veľký skok vpred sa uskutočnil v rokoch
  • Výsledkom Veľkého skoku bol/a
  • Kultúrna revolúcia v Číne trvala
  • Červená kniha bola
  • Mao je pochovaný v
  • Tchien-an-men je meno
  • Mao Ce Tung zomrel vo veku