• Jediným susedom Lesotha je...
  • Celé územie Lesotha leží v nadmorskej výške nad...
  • V ktorom roku spustili v krajine spoločný projekt s J.A.R. pod názvom „Lesotho Highland Water“?
  • Ako sa volá jediné veľké (a zároveň hlavné) mesto Lesotha?
  • Koľko meria najvyšší vrch krajiny a zároveň južnej Afriky Thabana Ntlenyana?
  • Štátne zriadenie Svazijska je...
  • Ako sa volá náhorná plošina na západe Svazijska?
  • Koľko meria najvyšší štít Svazijska Emlembe?
  • Začiatkom 19. storočia vznikla v krajine pod vedením kráľa Sobhuzu I. ...
  • V ktorom rouku bolo vyhlásené samostatné Svazijské kráľovstvo?