• Ktorá z uvedených kategórií podnikov je považovaná v rámci rozvinutých ekonomík za najpružnejšiu?
  • V Slovenskej republike je kvantitatívny podiel malých a stredných podnikov:
  • Slovak business agency ako inštitácia na podporu malého a stredného podnikania vznikla v roku
  • Stredné podniky sú podniky:
  • Za malý podnik sa považuje podnik:
  • Za mikro podnik sa považuje podnik:
  • Ktorá z uvedených možností nepredstavuje výhodu malých podnikov?
  • Ktorá z uvedených možností nepredstavuje výhodu malých podnikov?
  • Ktorá z uvedených možností predstavuje výhodu malých podnikov?
  • Ktorý z uvedených sektorov je sektorom s najväčším potenciálom rastu?