• Doplňte vetu: Magnet je predmet, ktorý okolo seba vytvára
  • Doplňte dvojicu typov magnetov: Permanentné a
  • Ako sa nazývajú látky, ktoré veľmi intenzívne reagujú na prítomnosť magnetov?
  • Z uvedených príkladov vyberte ten, ktorý patrí medzi neferomagnetické látky
  • Z ktorých častí na neskladá tyčový magnet
  • Ako označujeme severný pól?
  • Ako označujeme južný pól?
  • Čo sa stane, ak k sebe priložíme dva magnety, ktoré sú k sebe otočené rovnakým magnetickým pólom?
  • Čo sa stane, ak k sebe priložíme dva magnety, ktoré sú k sebe otočené rozdielnym magnetickým pólom?
  • Medzi aké typy magnetov zaradíte magnetovec?