• Medzi vnútorné geologické procesy nepatrí:
  • Procesy, ktoré súvisia so vznikom a pohybom magmy, nazývame:
  • Magma vzniká v:
  • Stuhnutím magmy a jej vykryštalizovaním vznikajú:
  • Magma je žeravá tavenina, ktorá má teplotu okolo:
  • Medzi svetlé minerály patrí:
  • Tuhnutím a kryštalizovaním magmy pod zemským povrchom vznikajú:
  • Medzi tmavé vyvreté horniny patrí:
  • Produkty sopečných výbuchov nazývame:
  • Magma, ktorá sa dostane na zemský povrch, sa nazýva: