• Margita Figuli patrí medzi predstaviteľov
  • Konflikt založený na protiklade jednotlivec a kolektív nájdeme v diele
  • K znakom prózy naturizmu v novele Tri gaštanové kone nepatrí
  • K predstaviteľom prózy naturizmu patrí
  • Hlavnými postavami novely Malka sú
  • Ktorý moment zo života Gejzu Vámoša je pravdivý?
  • Hlavnými postavami novely Tri gaštanové kone sú
  • Medzi diela Margity Figuli nepatrí
  • Ktoré tvrdenie o novele Malka nie je pravdivé?
  • Gejza Vámoš je autorom diela