• Ktorá možnosť je nesprávna?
  • Kto je autorom novely Drak sa vracia?
  • Ktorý román situoval Gejza Vámoš do lekárskeho prostredia na venerologické oddelenie?
  • Peter z novely Tri gaštanové kone na rozdiel od Jana Zápotočného
  • V tvorbe ktorého predstaviteľa naturizmu vidno paralelu s tvorbou Martina Kukučína?
  • František Švantner nenapísal dielo
  • Ktoré tvrdenie neplatí o diele Malka?
  • Dobroslav Chrobák je autorom diel
  • Ku konfliktu medzi Drakom a dedinou v novele Drak sa vracia dochádza preto, lebo
  • Kone v novele Tri gaštanové kone symbolizujú