• Koledy sú:
  • Trávnice sa spievali:
  • Piesne s ukľudňujúcim rytmom určené deťom sa nazývajú:
  • Juraja Jánošíka najčastejšie ospevujú:
  • Išeu Macek do Mauacek je pieseň:
  • Sonet má vždy:
  • Základná schéma sonetu je:
  • Sonet označujeme aj termínom:
  • Názov sonet pochádza z:
  • Za prvého kráľa sonetu považujeme: