• Slimáky sa živia:
  • Medzi lúčne a poľné ulitníky patrí:
  • Pre kosca rožkatého je typické, že:
  • Svoju potravu loví skokom:
  • Najväčšiu skupinu lúčnych a poľných bezstavovcov tvorí:
  • Medzi zákonom chránené druhy patrí:
  • Charakteristickým znakom dážďovky zemnej je:
  • Našim najväčším pavúkom je:
  • Čmeľ zemný sa živí:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?