• Pojem logika pochádza z
  • Ktorí filozofi boli potulní učitelia argumentov?
  • V ktorom storočí sa prvýkrát objavila logika v Číne?
  • V ktorom diele sa Platón venuje logike?
  • Koľko kníh má Aristotelove dielo Organon?
  • Najznámejšou formou Insolubilie je
  • Kto definoval nerozhodnuteľnú vetu?
  • Sylogizmus je spojenie
  • Najširší pojem je podľa Aristotela
  • Induktívna metóda je