• Opakovanie toho istého slova za sebou sa nazýva:
  • Básnickú skladbu Slávy dcéra autora Jána Kollára zaraďujeme medzi:
  • Medzi ľúbostnú poéziu nepatrí dielo:
  • Margita Figuli je autorkou diela:
  • Rozpor medzi jednotlivými postavami v texte sa nazýva:
  • Medzi sci-fi literatúru zaraďujeme dielo:
  • Komická až satirická napodobenina diela zachovávajúca jeho vážnu formu sa nazýva:
  • Žáner hudobného divadla, v ktorom je spojený slovesný text, hudba, spev a tanec je:
  • Medzi známe muzikály patrí:
  • Dielo Osudy a cesty grófa M.A.Beňovského zaraďujeme medzi literárny žáner nazývaný: