• Využitie symbolu, odmietanie minulosti, záujem o prítomnosť, voľný verš sú znaky typické pre
  • Ako sa volá umelecký smer, ktorý chcel zachytiť dojem, vnem? Snaží sa osloviť city, literárny jazyk je bohatý na básnické obrazy.
  • Charles Baudelaire, Jean Arthur Rimbaud a Paul Verlaine sú predstaviteľmi
  • Ktorí autori sú predstaviteľmi slovenskej literárnej moderny?
  • Autorom básnických zbierok Nox et solitudo a Verše je
  • Latinský názov Nox et solitudo znamená
  • Autorom básnickej zbierky Kvety zla je
  • Ktorý avantgardný smer oslavuje výdobytky vedy a techniky, snaží sa zachytiť ruch a tempo rodiaceho sa priemyselného sveta?
  • Akým pojmom označujeme predstaviteľov francúzskeho symbolizmu?
  • Básnickú formu PÁSMO uviedol do literatúry