• Akú funkciu neplní list?
  • Z akých častí sa skladá list?
  • Čo sa nachádza v žilkách listu?
  • Kde sú umiestnené prieduchy?
  • Aký význam majú prieduchy?
  • Ako sa nazýva zelené farbivo uložené v listoch?
  • Čo je dôležitou podmienkou fotosyntézy?
  • Čo vstupuje v procese fotosyntézy ako základná látka?
  • Čo je výsledkom fotosyntézy?
  • Kam zaraďujeme dalnitolaločnatý list?