• Nepriama úmernosť je daná tvarom
  • Ak máme dve veličiny A, B, ktoré sú vzájomne nepriamo úmerné, môžeme povedať:
  • Grafom nepriamej úmery je
  • Funkcia f:y = k/x je ohraničená
  • Funkcia f:y = 1/x nie je
  • Funkcia f: y = -1/x
  • Lineárna lomená funkcia jekaždá funkcia na množineR \\(-d/c)/ vyjadrená
  • Grafom lineárnej lomenej funkcie je
  • Definičným oborom polynomických funkcií je množina
  • Maximum funkcie f: y = -1/2/x je v bode sosúradnicami