• Čo patrí medzi lesné mikroorgamizmy?
  • Ktoré tvrdenie nie je prvadivé?
  • Ako nazývame najstaršie organizmy na svete?
  • Medzi aké organizmy patrí Drobnozrnko?
  • Ktoré tvrdenie je pravdivé?
  • Čo tvorí telo machov?
  • Ktoré tvrdenie nie je pravdivé?
  • Ktorý druh nepatrí medzi machy?
  • Ako sa rozmnožujú paprade?
  • Kde majú prasličky uložené zásobné látky?