• Lesné huby patria medzi...
  • Čo tvorí telo húb?
  • Klobúk húb na v spodnej časti...
  • Ako sa huby rozmnožujú?
  • Akým spôsobom získavajú huby živiny?
  • Symbióza je vzájomné spolonažívanie húb a ...
  • Medzi jedlé huby patrí ...
  • Medzi nejedlé huby nepatrí ...
  • Medzi jedlé huby nepatrí ...
  • Medzi jedovaté huby patrí ...