• Čo sú bezstavovce?
  • Čo tvorí telo slimáka pásikavého?
  • Čo chráni telo slimíka pásikavého?
  • Čím sa živí slimák pásikavý?
  • Čo zabezpečuje ľahší pohyb slimáka pásikavého?
  • Čo chráni telo sliziaka veľkého?
  • Čo tvorí telo dážďovky zemnej?
  • Ktoré tvrdenie je nepravdivé?
  • Čím sa živí dážďovka zemná?
  • Aký význam v prírode má dážďovka zemná?