• Čo potrebujú epoxidové živice na stvrdnutie?
  • Aké lepidlá sa používajú najviac v domácnosti?
  • Pri akej teplote sa nanášajú tavné lepidlá?
  • Pri akej teplote je potrebné skladovať lepidlá?
  • S lepidlami treba pracovať zásadne pri otvorenom .............
  • Zrak si treba chrániť pri práci s lepidlami obsahujúcimi.....
  • Pred poleptaním sa treba chrániť s lepidlami obsahujúcimi.....
  • Príčinou fiziologických účinkov lepidiel sú.....
  • Hlavnou zložkou tavných lepidiel sú.....
  • Protipožiarne opatrenia sa týkajú lepidiel obsahujúcich hlavne.....