• Ladislav Mňačko patrí do slovenskej literatúry v období:
  • Ladislav Mňačko nenapísal dielo:
  • Ladislav Mňačko nenapísal dielo:
  • Dielo Ako chutí moc je:
  • Dielo Ako chutí moc zachytáva:
  • Rozprávačom príbehu v diele Ako chutí moc je:
  • Rozprávač v diele Ako chutí moc je:
  • Vypálenie obce Ploština autor zachytil v diele:
  • Engelchen v diele Smrť sa volá Engelchen bol:
  • Autor príbeh vypálenia obce Ploština spracoval na základe: