• Laco Novomeský patrí medzi predstaviteľov:
  • Laco Novomeský patrí medzi spoluzakladateľov:
  • Básnickú zbierku Nedeľa napísal pod vplyvom:
  • Báseň Slúžka patrí medzi:
  • Balada je:
  • Dej balady je:
  • O sociálnej balade neplatí tvrdenie:
  • Balady pôvodne boli:
  • Lyrickým hrdinom balady Slúžka je:
  • O Lacovi Novomeskom neplatí tvrdenie: