• Správne prelož: Marco ... (nosí okuliare).
  • Lucia ha ... (krátke vlasy).
  • Chi è questa? Questa è ... (moja sestra).
  • Com\'è tuo fratello? Mio fratello è ... (vysoký a chudý).
  • Suo padre è ... (holohlavý).
  • Io ho ... (belasé oči).
  • Luca ha ... (bradu) ma non ha ... (fúzy).
  • Le donne anziane hanno ... (vrásky na tvári).
  • L\'amica di Paolo ha ... (špicatý nos).
  • Francesca ha ... (dlhé vlasy) e ... (milú tvár).