• Uveďte chemický vzorec kysliny dusičnej
  • Uveďte oxidačné číslo dusíka vo vzorci kyseliny dusičnej
  • Uveďte chemický vzorec kyseliny dusitej
  • Uveďte oxidačné číslo dusíka vo vzorci kyseliny dusitej
  • Uveďte chemický vzorec kyseliny trihydrogenfosforečnej
  • Uveďte oxidačné číslo fosforu vo vzorci kyseliny trihydrogenfosforečnej
  • Uveďte chemický vzorec kyseliny trihydrogenboritej
  • Uveďte oxidačné číslo bóru vo vzorci kyseliny trihydrogenboritej
  • Uveďte oxidačné číslo kyslíka v kyslíkatých kyselinách
  • Uveďte oxidačné číslo vodíka v kyslíkatých kyselinách