• Uveďte všeobecný vzorec kyslíkatej kyseliny
  • Uveďte chemickú značku kyslíka
  • Uveďte chemickú značku vodíka
  • Uveďte oxidačné číslo vodíka v kyslíkatých kyselinách
  • Uveďte oxidačné číslo kyslíka v kyslíkatých kyselinách
  • Súčet všetkých oxidačných čísiel všetkých atómov elektricky neutrálnej molekule sa vždy rovná
  • Predpona monohydrogen- vyjadruje
  • Predpona pentahydrogen- vyjadruje
  • Predpona hexahydrogen- vyjadruje
  • Predpona trihydrogen- vyjadruje