• Oxidačné číslo vodíka v kyslíkatej kyseline je
  • Uveďte názov zlúčeniny s chemickým vzorcom HClO4
  • Uveďte oxidačné číslo atómu chlóru v zlúčenine HClO4
  • Uveďte oxidačné číslo atómu síry v zlúčenine H2SO4
  • Uveďte názov zlúčeniny s chemickým vzorcom H2SO4
  • Uveďte názov zlúčeniny s chemickým vzorcom HNO3
  • Uveďte oxidačné číslo atómu síry v zlúčenine HNO3
  • 6 vodíkových atómov vo vzorci kyslíkatej kyseliny vyjadruje predpona
  • Oxidačnému číslu +VI prislúcha prípona
  • Oxidačnému číslu +V prislúcha prípona