• Kyslíkaté kyseliny sú
  • Uveďte, čo nepatrí do štruktúry kyslíkatej kyseliny
  • Uveďte chemickú značku vodíka
  • Uveďte chemickú značku kyslíka
  • Uveďte oxidačné číslo vodíka kyslíkatých kyselín
  • Uveďte oxidačné číslo kyslíka kyslíkatých kyselín
  • Počet atómov vodíka v kyslíkatej kyseline je 2. Akou predponou vyjadríme tento počet v názve kyslíkatej kyseliny?
  • Počet atómov vodíka v kyslíkatej kyseline je 3. Akou predponou vyjadríme tento počet v názve kyslíkatej kyseliny?
  • Počet atómov vodíka v kyslíkatej kyseline je 4. Akou predponou vyjadríme tento počet v názve kyslíkatej kyseliny?
  • Počet atómov vodíka v kyslíkatej kyseline je 5. Akou predponou vyjadríme tento počet v názve kyslíkatej kyseliny?