• Aká je chemická značka kyslíka?
  • Koľko protónov sa nachádza v jadre kyslíka?
  • Koľko izotopov vytvára kyslík?
  • V ktorých, z uvedených zlúčenín sa nenachádza viazaný kyslík ?
  • Čo nepatrí medzi charakeristické vlastnosti kyslíka?
  • Čo vzniká zlúčením kyslíka a uhlíka?
  • Ako môžeme priemyslene získať kyslík?
  • Načo sa v praxi nepoužíva kyslík?
  • Ako delíme zlúčeniny kyslíka - oxidy - podľa charakteru väzieb?
  • Čo patrí medzi najvýznamnejšie zlúčeniny kyslíka?