• Čo sú kyseliny?
  • Čo nepatrí medzi indikátory?
  • Čo spôsobuje kyslosť roztokov kyselín?
  • Aký chemický prvok obsahuje každá kyselina?
  • Aké pH majú kyslé roztoky?
  • Ktorá z uvedených kyselín nepatrí medzi kyslíkaté kyseliny?
  • Ktorá z uvedených kyselín patrí medzi kyslíkaté kyseliny?
  • Ktorá kyselina je súčasťou žalúdočných štiach?
  • Načo sa používa kyselina chlorovodíková?
  • Načo sa používa kyselina sírová?