• Akú funkciu plní kvet?
  • Ako inak nazývame okvetie?
  • Ktorá rastlina tvorí okvetie?
  • Akej farby je kalich?
  • Ktorá rastlina tvorí kalich a kurunu?
  • Ako sa nazýva samičia časť kvetu?
  • Ako sa nazýva samčia časť kvetu?
  • Ako sa nazýva je splynutie samčej bunky (peľového zrnka) so samičou bunkou (vajíčkom)?
  • Ktorý z týchto kvetov je jednopohlavný kvet?
  • Ktorý z týchto kvetov tvorí súkvetie okolík?