• Kvadratická funkcia je daná predpisom
  • Grafom kvadratickej funkcie je
  • Kvadratická funkcia je párna pre
  • Ak a > 0, kvadratická funkcia maximum
  • Ak a > 0, kvadratická funkcia je ohraničená
  • Ak a > 0, kvadratická funkcia minimum
  • Definičný obor H(f) kvadratickej funkcie, ak a 0 kvadratická funkcia je rastúca pre