• Dokument, ktorý vyjadruje súhlasný prejav vôle medzi kupujúcim a predávajúcim je:
  • Ktorým z uvedených spôsobov nemôže byť uzavretá kúpna zmluva?
  • Obchodné spoločnosti môžu uzatvárať kúpnu zmluvu podľa:
  • Ktorá z uvedených podmienok nepatrí medzi podmienky, ktoré vyplývajú z Obchodného a Občianskeho zákonníka pre uzatvorenie kúpnej zmluvy?
  • Domácnosti môžu uzatvárať kúpnu zmluvu podla:
  • Na základe čoho sa uskutočňuje predaj tovarov a služieb medzi kupujúcim a predávajúcim?
  • Ktorá z uvedených náležitostí nepatrí medzi povinné náležitosti kúpnej zmluvy?
  • Ktorá z uvedených náležitostí nepatrí medzi povinné náležitosti kúpnej zmluvy?
  • Ktorá z uvedených náležitostí nepatrí medzi nepovinné náležitosti kúpnej zmluvy?
  • Ak si tovar objednáte emailom a kupujúci objednávku príjme, potom je kúpna zmluva uzavretá: